do XXXII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Archiwum

XXIII Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę - „Nie lękaj się, wierz tylko”

W czasie pielgrzymowania chcemy podjąć wezwanie Ojca św. Benedykta XVI, który ustanawiając Rok Wiary wezwał do refleksji nad tajemnicą naszej wiary, po to byśmy ją na nowo przeżyli i by nabrała w naszym życiu nowego blasku i świeżości. Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na to, że wiara to nie tylko przyjęcie pewnych prawd i nie ogranicza się do spełniania pewnych zewnętrznych praktyk, ale to przede wszystkim osobowa relacja z Bogiem. Dlatego za hasło wzięliśmy słowa Jezusa, które wypowiedział do przełożonego synagogi Jaira, kiedy doniesiono mu że jego córka nie żyje. Chcemy w czasie pielgrzymki przeżywać naszą wiarę jako zaufanie, a ufać można tylko temu kogo się zna i kocha.

Strona 20 z 20

facebook