do XXXIII Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Grupa Pielgrzymów duchowych - Srebrna

Każdy kto chciałby towarzyszyć duchowo pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę, może uczestniczyć w modlitwach i ofiarach, oraz złożeniu swojej intencji przed cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pielgrzym zapisuje się do Grupy Srebrnej w swojej parafii. Otrzymuje znaczek, kartę duchowego pielgrzyma i zobowiązuje się na czas trwania pielgrzymki codziennie:

  1. Uczestniczyć we Mszy Świętej i Przyjąć Komunię Świętą. (Jeśli nie jest to możliwe pomodlić się przed obrazem lub figurą Matki Bożej).
  2. Odmówić jedną cząstkę Różańca
  3. Zdobyć się na jakiś dobry uczynek (np. post, pomoc potrzebującym, itp.)
facebook