do XXIX Pieszej Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę zostało:

logo podlaskie

Grupa węgrowska – Niebieska

„Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

Już po raz 24. idziemy do naszej Matki na Jasnej Górze w diecezjalnej pielgrzymce, niosąc ze sobą intencje, prośby, dziękczynienia i przebłagania, swoje osobiste, wspólnotowe i wszystkie, powierzone nam przez innych.

Pójdziesz z nami do naszej Matki?

Kroczenie w pielgrzymce w atmosferze radości i uwielbienia Boga śpiewem, stwarza okazję do tego, by tego wszystkiego, co mówi Jezus, doświadczyć. Czyli, Jego MIŁOŚCI!

Jako pątnicy w każdej chwili możemy świadczyć miłosierdzie wobec brata i siostry, dzieląc się tym, co mamy, pomagając sobie wzajemnie na różne sposoby. Pielgrzymka staje się też szkołą miłosierdzia. Uczymy się go od spotkanych ludzi, którzy otwierają nam serca, przyjmując nas, utrudzonych drogą pielgrzymów, pod swój dach i dzieląc się z nami tym, co mają na stole.

Grupa Węgrowska rozpoczyna pielgrzymkę Mszą świętą 2 sierpnia o godz. 9.00 w Bazylice Węgrowskiej. Wyruszymy pod hasłem: „Abyście szli i owoc przynosili”. Będziemy chcieli się bardziej otworzyć na działanie Ducha Świętego i poznać Jego owoce w naszym życiu. Dzięki Owocom Ducha Świętego bardziej będziemy chcieli kosztować Miłości Bożej.
Zapisy do grupy Węgrowskiej od 29 lipca w Węgrowie parafia Wniebowzięcia NMP (budynek starej plebanii), w godz. 16:00 do 18:00.

Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania z grupą niebieską: ks. Grzegorz Konopacki i ks. Michał Siduniak – przewodnicy węgrowscy.

facebook